Aanleg en situering van de waterbergingen Harlekijn Cuijk

2021-01-05T19:29:16+00:00Tags: , , , , |

Op 8 december is door de gemeente een brief ontvangen van een aantal bewoners van het Hermelijnkwartier.  In deze brief hebben zij hun bezorgdheid geuit over het verdwijnen van het groen. Ook is gevraagd om een gesprek met de wethouder. Op 9 december heeft een overleg op locatie plaatsgevonden