Zover als nu bekend, zal de reconstuctie eind april 2024 zijn voltooid.

In januari verscheen op de website van de Wijkraad Padbroek een bericht met informatie over de reconstructie van het kruispunt van de Hagelkruis met de Korhoenderveld en de Hazeleger in Padbroek te Cuijk. Hierin hebben wij omwonenden en belangstellenden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kon informatie worden opgehaald en kon u vragen stellen of opmerkingen maken over het Voorlopig Ontwerp. 

Op basis van de reacties tijdens en naar aanleiding van deze inloopbijeenkomst is het ontwerp geoptimaliseerd en uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Onlangs hebben wij degenen die een reactie hebben gegeven op het Voorlopig Ontwerp persoonlijk geïnformeerd over hoe wij omgaan met deze reacties ten aanzien van het Definitief Ontwerp. In onze beantwoording hebben wij aangegeven waarom wij bepaalde ontwerpkeuzen maken of een bepaalde aanpak hanteren.

 

Wat gaat er gebeuren?

  • Een verkeersveilige kruising met een plateau en klinkerbestrating;
  • Behoud van de 30km-zone en de kruising ook zo inrichten;
  • Aansluiten op het groene imago van Padbroek;
  • Toevoeging van extra parkeerplaatsen;
  • Behoud en versterken van de (senior-proof) voet- en fietspaden;
  • Voldoende ruimte voor waterberging.

Voornaamste wijzigingen in het Definitief Ontwerp ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp zijn:

  • Het wegtracé van de rotonde tot het plateau Hagelkruis-Hazeleger-Korhoenderveld is geoptimaliseerd, waardoor fietsers eerder op de rijbaan komen en beter zichtbaar zijn voor automobilisten;
  • Tussen de rijbaan en het nieuwe voetpad in de bocht van de Hazeleger ter hoogte van de Jan van Cuijk molen is een haag gepositioneerd om te voorkomen dat voetgangers in de bocht oversteken.

 

Hoe nu verder?

In de komende periode laten we het Definitief Ontwerp vaststellen door het bestuur, waarna deze wordt uitgewerkt tot technische uitvoeringstekeningen met bijbehorend contract. Vervolgens wordt het werk aanbesteed. Naar verwachting gaan de werkzaamheden van start in oktober 2023.

Bereikbaarheid en het beperken van hinder, die niet te voorkomen is, zijn belangrijke items voor ons. Wij gaan samen met de aannemer een plan opstellen om dit zo goed mogelijk te borgen. Wanneer er meer zekerheid is over de uitvoeringsperiode en welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren ontvangt u van ons een bericht over het vervolgtraject.

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact opnemen met Kiona Zandvliet, projectondersteuner van de afdeling Civiele Projecten (kiona.zandvliet@landvancuijk.nl).