Laatst gewijzigd: 2-4-2021

DAGELIJKS BESTUUR WIJKRAAD

Naam Functie Emailadres
Shirley van Hoof Voorzitter voorzitter@padbroek.nl
Rob Moltmaker Secretaris secretaris@padbroek.nl
Melany Kreileman Penningmeester penningmeester@padbroek.nl

LEDEN WIJKRAAD

Naam Functie Straten wijkdeel Emailadres
Adrie Muyris Contactpersoon AED   aed@padbroek.nl
Jasper Zandvliet AED    
Rob Moltmaker Web-beheer en administratie    
Jacques Klaver Padbroek Ontmoet Everdrift  
Jan Mulder Contactpersoon Zonnebus    
       
Nannie Verbruggen Contactpersoon wijkdeel 2 Korhoenderveld nannieverbruggen@home.nl
Piet Kok Buurtgroengroep pietkok2@gmail.com
Sjef Rensman Contactpersoon wijkdeel 6 Buizerdhorst/Havikshorst  
Tiny Ooms Contactpersoon speeltuinen Contactpersoon WABP   Tiny.ooms@home.nl
Ton Kwant Padbroek Ontmoet Everdrift  

 

PROFESSIONELE BETROKKENEN

Naam Functie Emailadres
Jos van Lijssel Wijkagent jos.van.lijssel@politie.nl
Renske Huijs Sociom  
Antoinette Maas Gemeente Cuijk, wethouder wijk- en dorpsraden  
Hilly van Nispen Gemeente Cuijk, gebiedsmakelaar