Laatst gewijzigd: 2-4-2021

DAGELIJKS BESTUUR WIJKRAAD

Naam Functie Emailadres
Shirley van Hoof Voorzitter Voorzitter@padbroek.nl
Jan Mulder Secretaris secretaris@padbroek.nl
Melany Kreileman Penningmeester penningmeester@padbroek.nl

 

LEDEN WIJKRAAD

Naam Functie Straten wijkdeel Emailadres
Adrie Muyris Contactpersoon AED aed@padbroek.nl
Adri-Jan Putmans Beheerder Zevenhutten Wezelhof/Vossehol/Reeveld a3jan66@gmail.com
Gitta Lekatompessy Web-beheer en administratie
Jacques Klaver Padbroek Ontmoet Everdrift
Marijke de Weerd Contactpersoon Jongeren Padbroek info@padbroek.nl
Martijn Vos Algemeen
Nannie Verbruggen Contactpersoon wijkdeel 2 Korhoenderveld nannieverbruggen@home.nl
Piet Kok Buurtgroengroep webmaster@padbroek.nl
Sjef Rensman Contactpersoon wijkdeel 6 Buizerdhorst/Havikshorst
Tiny Ooms Contactpersoon speeltuinen  Contactpersoon WABP Tiny.ooms@home.nl
Ton Kwant Padbroek Ontmoet Everdrift

 

PROFESSIONELE BETROKKENEN

Naam Functie Emailadres
Jos van Lijssel Wijkagent jos.van.lijssel@politie.nl
Michelle van Kruisbergen Sociom
David Sölez Gemeente Cuijk, wethouder vitalisering
Mevrouw Jos Jongenelen Gemeente Cuijk, projectleider vitalisering