Vergaderingen wijkraad:

Alle vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. De locatie is in het Doehuis; Patrijzenveld 117 te Cuijk.

Graag een week vooraf aanmelden, vooral als u spreektijd zou willen. Dat kan naar: secretaris@padbroek.nl

2024         

Donderdag 16 mei 2924 aanvang 19:30 

WOENSDAG 22 MEI 2024 PADBROEKOVERLEG KOMT ALLEN TEZAMEN!!

Woensdag 26 juni 2024

Donderdag 1 augustus 2024

Donderdag 5 september 2024

Donderdag 10 oktober 2024

Donderdag 21 november 2024

Woensdag 18 december 2024

In 2021 is een zogeheten Kernen CV gemaakt dat u hier kunt inzien.