Alles wat met onze wijk te maken heeft, behoudens de zaken die de Wijkraad raken.