In onze wijk zijn 2 basisscholen: de Harlekijn en de Zevensprong samengevoegd in het gebouw IKC de Dassenburcht.

De Zevensprong is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de kernwaarden: veiligheid, vakmanschap, inspiratie en verbondenheid belangrijke pijlers zijn.

De Zevensprong staat bekend om haar goede pedagogische klimaat (nog eens versterkt door de aanpak van de vreedzame school) en sterke positionering van podiumkunsten.

Openbare basisschool Harlekijn maakt met negen andere scholen deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Invitare. De scholen werken intensief samen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De scholen zijn een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende culturele, godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden, waarin respect en openheid centraal staan.

Daarnaast is er in onze wijk een SBO, SBO de Wingerd.

De Wingerd helpt kinderen zich als persoon te ontwikkelen. Dit doen ze door af te stemmen op hun specifieke mogelijkheden, talenten en kwaliteiten.
Met een enthousiast en deskundig team bieden ze een veilige en stevige leeromgeving. Ze bereiden de kinderen voor op hun toekomst. Dit doen ze als team graag ‘samen’, met het kind, met ouders/verzorgers en andere samenwerkingspartners.