In onze wijk zijn 2 basisscholen: de Harlekijn en de Zevensprong samengevoegd in het gebouw IKC de Dassenburcht.

De Zevensprong is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de kernwaarden: veiligheid, vakmanschap, inspiratie en verbondenheid belangrijke pijlers zijn.

De Zevensprong staat bekend om haar goede pedagogische klimaat (nog eens versterkt door de aanpak van de vreedzame school) en sterke positionering van podiumkunsten.

Openbare basisschool Harlekijn is een school waar iedereen welkom is, ongeacht verschil in culturele, godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond.

De Harlekijn heeft met PBS (Positive Behavior Support) een sterk pedagogisch klimaat neergezet, waarin respect, verantwoordelijkheid en veiligheid centraal staan. Er heerst sfeer, rust, verbinding en duidelijkheid. Een schoolomgeving waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. ‘Je mag er zijn op de Harlekijn’.

We creëren een veilige, creatieve en optimale leer- en ontwikkelomgeving waarin ruimte is voor talenten van kinderen. We willen een stevige basis leggen zodat onze kinderen de uitdagingen in de samenleving aan kunnen gaan.

Daarnaast is er in onze wijk een SBO, SBO de Wingerd.

De Wingerd helpt kinderen zich als persoon te ontwikkelen. Dit doen ze door af te stemmen op hun specifieke mogelijkheden, talenten en kwaliteiten.
Met een enthousiast en deskundig team bieden ze een veilige en stevige leeromgeving. Ze bereiden de kinderen voor op hun toekomst. Dit doen ze als team graag ‘samen’, met het kind, met ouders/verzorgers en andere samenwerkingspartners.