In onze wijk staan 2 basisscholen: de Harlekijn en de Zevensprong.

De Zevensprong is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de kernwaarden: veiligheid, vakmanschap, inspiratie en verbondenheid belangrijke pijlers zijn.

De Zevensprong staat bekend om haar goede pedagogische klimaat (nog eens versterkt door de aanpak van de vreedzame school) en sterke positionering van podiumkunsten.

Het gebouw van De Harlekijn dateert uit 1976 en oogt speels door de bijzondere architectuur. Er zijn twee toegangswegen, het Marter Revier en het Hermelijnkwartier.

Openbare basisschool Harlekijn maakt met negen andere scholen deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Invitare. De scholen werken intensief samen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De scholen zijn een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende culturele, godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden, waarin respect en openheid centraal staan.