2 07, 2017
  • Ontwikkeling terrein de Harlekijn

Inloopavond terrein Harlekijn

Tags: , , , |

Op dinsdag 23 mei is er voor de omwonenden van basisschool de Harlekijn een inloopavond geweest. Op deze inloopavond hebben veel mensen kritische en nuttige opmerkingen gemaakt over de plannen wat er komt daar waar nu de Harlekijn staat. Om die rede moeten een aantal dingen beter worden bekeken en aangepast. Dat betekent ook toetsen

10 06, 2017

Buurtparticipatie bij Doehuis

Tags: , , , , |

Heeft u het in de gaten gehad vandaag? Van de een op de andere dag staat er een prachtige schuur achter Het Doehuis. In minder dan een hele dag hebben een aantal vrijwilligers uit de wijk dit opgebouwd. Onderwijl vond er nog van alles plaats in Het Doehuis, waar op een gegeven moment zelfs een

8 06, 2017

Onthulling “bankje van Herman”

Tags: , , , , , , , , |

Afgelopen vrijdag 2 juni werd in besloten kring een eerbetoon gebracht aan onze vorig jaar overleden oud-voorzitter Herman Dobek. Herman was (mede-)initiatiefnemer van het Beweegpark, en dat was reden om hem juist op die plek te gedenken. Onder het toeziend oog van zijn partner, familieleden en leden van de wijkraad monteerde wethouder Stoffels een gedenkplaatje

29 05, 2017
  • Presentatie Bewonersbijeenkomst

Update Revitalisatie groen in Padbroek Noord

Tags: , , , |

Tijdens de bewonersavonden ‘Revitalisatie groen in Padbroek Noord' is door medewerkers van de gemeente aangegeven dat het Definitief Ontwerp (DO) eind mei gereed zou zijn. Dit lukt jammer genoeg niet. Het DO is iets later gereed omdat men een aantal punten goed wilden afstemmen en bespreken met andere gemeentelijke afdelingen. De gemeente geeft aan dat men

28 05, 2017

Presentatie en rondleiding in Klooster Sint Agatha

Tags: , , , |

In de maanden juli en augustus is er op vrijdagmiddagen een mogelijkheid om de presentatie over de geschiedenis van het Klooster Sint Agatha en de opzet en functie van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven bij te wonen. Na de presentatie volgt er een rondleiding door de kloosterkerk en de verschillende ruimtes van het Erfgoedcentrum. Tevens

9 05, 2017
  • Klooster st. Agatha

Concert ‘Quam puchra es’ – muziek uit de Gotiek

Tags: , , , , , |

Op zondag 21 mei 2017 verzorgt Compagnie Dufay (Nijmegen) om 15.00 uur een concert in de kloosterkerk van Sint Agatha. Toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van dit concert vindt u op https://www.kloostersintagatha.nl/concert-gotiek/ Vóór en na het concert is er gelegenheid de expositie De Witte

6 05, 2017
  • Ontwikkeling terrein de Harlekijn

Uitnodiging inloopavond

Tags: , , , , , , |

Nieuwbouw op locatie basisschool Harlekijn Op dinsdag 23 mei a.s. van 19:00 uur tot 21:00 uur wordt in basisschool Harlekijn een inloopavond georganiseerd. Daar worden de nieuwbouwplannen getoond voor deze locatie. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Basisschool Harlekijn verhuist naar verwachting begin 2018 naar het nieuwe Integraal Kindcentrum

10 04, 2017

Revitalisatie groen in Padbroek Noord

Tags: , , , , , , |

Op maandag 27, woensdag 29 en donderdag 30 maart vonden bijeenkomsten plaats om met bewoners in gesprek te gaan over de groenplannen voor Padbroek Noord. Op die bijeenkomsten is informatie van de bewoners opgehaald om een beeld te krijgen van hoe bewoners en betrokken instanties de openbare ruimte rondom hun straat of wijk ingericht willen zien

30 03, 2017

Akoestische jamsessie in Het Doehuis

Tags: , , , , , |

Zondagmiddag 23 april van 14.00-19.00 uur is er in Het Doehuis een gezellige akoestische jamsessie. Lekker spelen, luisteren en/of meezingen in een ongedwongen sfeer. Hou jij ervan om samen met andere muzikanten te jammen, dan mag je deze akoestische jamsessie absoluut niet missen. Dit is hét moment om met andere muzikanten uit de losse pols