10 04, 2017

Revitalisatie groen in Padbroek Noord

Tags: , , , , , , |

Op maandag 27, woensdag 29 en donderdag 30 maart vonden bijeenkomsten plaats om met bewoners in gesprek te gaan over de groenplannen voor Padbroek Noord. Op die bijeenkomsten is informatie van de bewoners opgehaald om een beeld te krijgen van hoe bewoners en betrokken instanties de openbare ruimte rondom hun straat of wijk ingericht willen zien

30 03, 2017

Akoestische jamsessie in Het Doehuis

Tags: , , , , , |

Zondagmiddag 23 april van 14.00-19.00 uur is er in Het Doehuis een gezellige akoestische jamsessie. Lekker spelen, luisteren en/of meezingen in een ongedwongen sfeer. Hou jij ervan om samen met andere muzikanten te jammen, dan mag je deze akoestische jamsessie absoluut niet missen. Dit is hét moment om met andere muzikanten uit de losse pols

23 03, 2017

Wal bij Hazeleger

Tags: , , , |

Een bericht in het Cuijks weekblad over de nieuwe wal bij de Hazeleger heeft tot verwarring geleid. Onderstaand het bericht van wethouder Gerard Stoffels hierover. Geachte heer / mevrouw In het Cuijks Weekblad van 21 maart jl. staat te lezen dat het onderhoudspad dat achter de woningen tussen de Hazeleger en de Heerstraat ligt,

21 02, 2017
  • Uitnodiging informatie-avond Cuijks Energie Collectief

Veel Padbroekers geïnteresseerd in energieke maatregelen

Tags: , , , , , , |

De infoavond over energiebesparing en zonnepanelen die de gemeente Cuijk woensdagavond 15 februari organiseerde is goed bezocht. Liefst 70 Padbroekers en mensen van buiten de wijk toonden belangstelling voor de energiebesparingsmaatregelen en de mogelijkheid om met CEC te participeren in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf. Aan de hand van een energiescan van de

25 01, 2017
  • Spandoek afvalproef

Veranderingen in de inzameling van afval

Tags: , , , , |

Vanaf 1 februari 2017 voeren we een aantal veranderingen door in de afvalinzameling. Uw gft-container kunt u iedere week aan de straat zetten. De afvalzak met plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons komen we eens per 2 weken ophalen. En uw blauwe tariefzak met restafval zet u één keer in de 4 weken buiten. En voor

19 01, 2017
  • Wijkagent Jos van Lijssel

Inbraakpreventie en buurtapp

In Cuijk zijn afgelopen tijd diverse woninginbraken geweest, wat vooral voor de slachtoffers een enorme impact heeft. Ik vind dan ook dat we er samen alles aan moeten doen om het aantal woninginbraken te minimaliseren. Vanuit de politie wordt hier al in geïnvesteerd maar ook de burger zelf kan een steentje bijdragen. Er zijn

24 12, 2016

Nieuw programma activiteiten Klooster Sint Agatha

In januari 2017 starten diverse nieuwe activiteiten in Klooster Sint Agatha. Er is een mooi palet samengesteld op het gebied van kunst, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Met het aanbieden van deze activiteiten maakt het klooster bezinning mogelijk voor iedereen op deze prachtige locatie. Kijk voor meer informatie op: www.kloostersintagatha.nl. Het afgelopen seizoen is voor het

18 12, 2016
  • Spandoek afvalproef

Afvalproef Padbroek

Tags: , , , |

Alle inwoners van de zes gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel hebben deze week een brief thuisgestuurd gekregen over de wijzigingen in de inzameling van het huishoudelijk afval per 1 februari 2017. In onze wijk zijn de afgelopen twee jaar een aantal veranderingen doorgevoerd. Eerst in de vorm van een proef. Nu worden deze