7 12, 2017

Update Revitalisatie groen in Padbroek Noord

Tags: , , , , , |

Tijdens de bewonersavonden ‘Revitalisatie groen in Padbroek Noord’ is afgelopen voorjaar aangegeven dat het Definitieve ontwerp (DO) door de aanwonenden is in te zien tijdens een inloopavond en op de website van Padbroek. De Inloopavond is op donderdag 14 december van 18.30 tot 20.30uur in het Doehuis. Op deze site kunt u de tekeningen nu

1 10, 2017

Revitalisering Padbroek Noord

Tags: , , , |

Eind mei heeft de gemeente aangegeven meer tijd nodig te hebben om de plannen af te kunnen ronden. Men ging ervan uit dat er vóór eind juni een nieuwe bijeenkomst plaats zou kunnen hebben. Men wilde immers vóór de bouwvak beginnen met de uitvoering. Alle op- en aanmerkingen uit de eerste bijeenkomst moesten in het

18 09, 2017
  • Burendag 2017 Doehuis

Burendag Padbroek

Tags: , , , , , , , |

Wat doe jij op burendag? Het Doehuis nodigt al haar buurtgenoten uit om samen de omgeving van het Doehuis op te knappen! We willen de tuin nog kleurrijker maken d.m.v. vele bloembollen die we die dag gaan planten. Ook zal er tuinverlichting aangelegd worden. We gaan aan de slag op 23 September van 9.30-17.00 uur. Voor

18 09, 2017
  • Uitnodiging opening Beweegpark

Opening beweegpark

Tags: , , , |

Op vrijdag 13 oktober is het dan zover. Het Beweegpark wordt dan officieel geopend om 10:30 uur. De opening bestaat uit 2 delen. Een officieel gedeelte door onze wethouder Maarten Jilisen. Daarna onthullen de basisschool kinderen van het IKC Dassenburcht het laatste onderdeel van ’t Uilennest. Wat dat precies is blijft nog even geheim. Aansluitend is er een

10 09, 2017

Workshop Zonder zorgen door de overgang in Klooster Sint Agatha

Tags: , , |

Bij de overgang denken we aan opvliegers. Maar er zijn meer veranderingen die samenhangen met deze periode in een vrouwenleven, zoals: slecht slapen, wisselende stemmingen en gewichtstoename. Aan deze klachten is wat te doen! Tijdens deze workshop ontdek je wat de overgang precies is, hoe je deze periode herkent en krijg je inzicht in wat

21 08, 2017

Het bankje van Herman

Tags: , , , , |

Wat waren we met zijn allen trots. Het beweegpark kreeg vorm. Mooie beplanting. Mooie speeltoestellen. Alles mooi. Ook het bankje dat er stond. Op 2 juni van dit jaar werd het bankje "gedoopt" door wethouder Stoffels, en kreeg het een mooie gedenkplaat die onze -veel te jong overleden- voorzitter, Herman Dobek, moest eren. In besloten

2 07, 2017
  • Ontwikkeling terrein de Harlekijn

Inloopavond terrein Harlekijn

Tags: , , , |

Op dinsdag 23 mei is er voor de omwonenden van basisschool de Harlekijn een inloopavond geweest. Op deze inloopavond hebben veel mensen kritische en nuttige opmerkingen gemaakt over de plannen wat er komt daar waar nu de Harlekijn staat. Om die rede moeten een aantal dingen beter worden bekeken en aangepast. Dat betekent ook toetsen

10 06, 2017

Buurtparticipatie bij Doehuis

Tags: , , , , |

Heeft u het in de gaten gehad vandaag? Van de een op de andere dag staat er een prachtige schuur achter Het Doehuis. In minder dan een hele dag hebben een aantal vrijwilligers uit de wijk dit opgebouwd. Onderwijl vond er nog van alles plaats in Het Doehuis, waar op een gegeven moment zelfs een

8 06, 2017

Onthulling “bankje van Herman”

Tags: , , , , , , , , |

Afgelopen vrijdag 2 juni werd in besloten kring een eerbetoon gebracht aan onze vorig jaar overleden oud-voorzitter Herman Dobek. Herman was (mede-)initiatiefnemer van het Beweegpark, en dat was reden om hem juist op die plek te gedenken. Onder het toeziend oog van zijn partner, familieleden en leden van de wijkraad monteerde wethouder Stoffels een gedenkplaatje