De Wijkraad Padbroek is een onafhankelijke groep bewoners. De leden wonen daadwerkelijk in Padbroek. De wijkraad fungeert als intermediair tussen bewoners en gemeentebestuur, maar neemt het eigen recht op inspraak van bewoners niet over. De meeste wijkraadsleden onderhouden regelmatig contact met hun achterban: bewonersplatforms, buurtgroepen en overleggroepen.

 

De laatste wijziging op de site is gedaan op 30-05-2024