9 09, 2014

Buurt Bestuurt – Terugkoppeling van de wijkagent

2014-09-10T11:26:30+00:00Tags: , , , , , , , , |

Door: Alex Gijsbers Fotografie: Peter Klerkx Afgelopen woensdag de 3e begonnen aan Buurt Bestuurt samen met Boa Fred Schaap. Eerst aangesloten bij basisschool De Zevensprong. Daar ook gelijk de verkeerssituatie bekeken. Het bord aan de overzijde van de school viel op. Navraag gedaan bij school en gemeente, en er

9 09, 2014
  • Buurt Bestuurt in Maasdriehoek

Buurt Bestuurt

2014-09-15T18:58:32+00:00Tags: , , , , , |

Bron: Maasdriehoek Wijkagent Alex Gijsbers hoopt dat project ‘Buurt Bestuurt’ navolging krijgt in Cuijk en regio ‘Bewoners bepalen wijkaanpak’ CUIJK – Bewoners van de Cuijkse wijk Padbroek hebben voortaan eigen inbreng in de problematiek die door de politie en gemeente in de wijk aangepakt moeten worden. “Bij het project

15 02, 2014
  • Wijkagent

Buurt bestuurt

2014-02-15T20:17:47+00:00Tags: , , , , , , , |

In 2014 gaat onze wijk een aantal pilotprojecten meemaken. RMC en Radius werken bijvoorbeeld aan wijkgerichte inzet voor het welzijn in de wijk, de wethouder wil graag de bewonersparticipatie in Padbroek als voorbeeld voor heel Cuijk. Politie en gemeente gaan een voor hen onbekend traject in, waarbij de bewoners