De prioriteiten in het kader van het projekt vitalisering voor dit wijkdeel (9) zijn:

  1. verbeteren Hagelkruis: verbeteren snelheidsbeperkenden maatregelen, trottoirs aanbrengen, verlichting verbeteren, gevaarlijke uitgangen verbeteren. Concreet: fietszone schoolgaande kinderen
  2. crossterrein: 3 a 4 enkele evenementen per jaar toestaan. Niet gedogen en verdere vergunningen
  3. brandgangen (tevens wandelpaden) tussen woningen zijn verpauperd > veiliger maken (verwijderen pergola’s) en goed onderhouden (o.a. onkruidbestrijding, verlichting en bestrating)
  4. groen onderhoudsplan per wijkdeel, met wijkdelen afzonderlijk te bespreken. Maak een duurzamer bos en een ecologische verbindingszone. Fleuriger groen, kwaliteit bossen verbeteren door uitdunning, aanleggen wandelpaden stimuleert actieve recreatie. Is er een Ecologisch Plan Padbroek?
  5. strenger optreden tegen zwerfafval: door bewoners, milieudienst, wijkpolitie en gemeente
  6. aanpak overlast hondenpoep: verplichting in APV tot bezit en gebruik van poepzakjes en zorgen voor goed zichtbare, aanvullende voorzieningen als afvalbakken en zakjes
  7. zorg over milieubeslasting (stankoverlast) door mestvergistingsfabriek of vergelijkbare bedrijven op Laarakker

 Discussiepunten:

  • wat gebeurt er met gebouw Harlekijn na realisatie Brede School?
  • wat betekent toenemende behoefte aan veiligheid/privacy voor hoogte tuinafscheidingen?
  • Brede School/MFA horen in het centrum van de wijk