De prioriteiten in het kader van het project vitalisering voor dit wijkdeel (8) zijn:

  1. overmatig groen: overzicht, onderhoud, begaanbaarheid, kwaliteit
  2. oversteeksituaties: verkeersveiligheid, wandelpaden
  3. speelterreinen: faciliteiten, onderhoud, veiligheid
  4. hondenpoep: HUP, opruimvoorzieningen en handhaving
  5. bewegwijzering: duidelijkheid, leesbaarheid
  6. veiligheid
  7. parkeerproblematiek
  8. slecht onderhoud voetgangersgebied
  9. afbakening wandelpaden: paaltjes
  10. onderhoud muurtjes e.d.