Voor wijkdeel 7 zijn geen prioriteiten aangegeven.