De prioriteiten in het kader van het project vitalisering voor dit wijkdeel (5) zijn:

  1. Hagelkruis zeer gevaarlijk > verkeersremmende maatregelen
  2. binnenwegen Kievitenveld en Vlakenhorst onveilig door te hard rijden > aanpakken
  3. zandpad tussen Valkenhorst en Messemaker openhouden voor voetgangers + verlichten
  4. HUP in Valkenhorst en Kievitenveld
  5. speeltuinen Kievitenveld en Valkenhorst opknappen + veiliger maken. Zandbak/binnenspeelplaats Valkenhorst: zand vervangen
  6. struiken zodanig en geregeld snoeien dat veiligheidsgevoel toeneemt en verkeersremmend effect blijft
  7. overstort bij scheiding Valkenhorst/Kievitenveld dichten en speel- of parkeerplek van maken
  8. stankoverlast riolering Valkenhorst/Kievitenveld elimineren; bekend probleem
  9. bestrating Valkenhorst/Kievitenveld herstellen
  10. verlichting in hele wijk verbeteren