De prioriteiten in het kader van het project vitalisering voor dit wijkdeel (4) zijn:

  1. gevaarlijke hoek Hagelkruis/Dassenburcht + parkeerkuil Dassenburcht snoeien en blijvend lage beplanting (blokhaag?).
    Bomen laten staan. (snoeien – bewoners; afval opruimen en wortels verwijderen – gemeente)
  2. snelheid aanpakken
  3. achterstallig onderhoud paden – bielzen – groen en verlichting
  4. hondenpoep: uitlaatplaatsen zichtbaar maken
  5. aanvullende speelplek Houtsnipwal