De prioriteiten in het kader van het project vitalisering voor dit wijkdeel (2) zijn:

 1. Meer onderhoud van groen, straten en verlichting
 2. Langs Hapsebaan fietspad en hondenuitlaatzone scheiden; bladverzamelpunt plaatsen
 3. Onderhoud groen ter verbetering van de straatverlichting
 4. Meer doen voor de jeugd tot 12 jaar
 5. Zorg voor de bewoners van 13 t/m 20 jaar
 6. Erg gevaarlijke plekken voor voetgangers opheffen
 7. Op Korhoenderveld paaltjes plaatsen op de plaats van de drempel
 8. Deugdelijke vaststelling parkeerplaatsen; waar mogelijk extra parkeerplaatsen
 9. Trottoirs ontbreken
 10. Voorkant ligt vol zwerfvuil
 11. Twee extra bladmanden