Wijkindeling

Wijkindeling

 

Padbroek is voor het vitaliseringsproces opgedeeld in negen wijkdelen. Bijna alle wijkdelen hebben in het kader van het vitaliseringsproces een ‘top 10′ opgesteld; een eigen agenda voor het wijkdeel. Per wijkdeel hebben de bewoners een leefbaarheidsagenda opgesteld. De problemen die uit de leefbaarheidsagenda naar voren zijn gekomen zijn hieronder gerangschikt op belangrijkheid.

Prioriteiten voor de hele wijk Padbroek, in volgorde van belangrijkheid:

 1. groen
 2. speelplekken
 3. aanpak hondenpoep
 4. (verkeers)veiligheid
 5. aanpak te hard rijden
 6. aanpak Hagelkruis
 7. onderhoud openbare ruimte
 8. voetgangersvriendelijke wijk
 9. parkeren verbeteren verlichting
 10. herstellen bestrating; bewegwijzering verbeteren
 11. aanpak verloedering (carports); gebruik crossterrein niet uitbreiden (wijkdeel 9)
 12. bewoners ondersteunen elkaar (vrij grote animo bij de bewoners om zich actief in te zetten voor de leefbaarheid van hun wijk)
 13. onderhoud huurwoningen (wijkdeel 1); parkeerplaats De Wingerd aanpakken, hangjongeren (wijkdeel 7) milieubelasting tegengaan (2 wijkdelen)
 14. zorg voor 13- t/m 20-jarigen; bankjes plaatsen op mooie plekken (wijkdeel 6)
 15. bestemming oude stort (volledige en tijdige informatie) overstort Valkenhorst/Kievitenveld (wijkdeel 5)
 16. medische voorzieningen + pinautomaat in MFA
 17. openbaar vervoer in de wijk onderhoud muurtjes

In het menu hierboven (submenu’s) vindt u de pagina’s waarin de prioriteiten per wijkdeel zijn geformuleerd.