In de loop van 2008 besloot de gemeente Cuijk om een project op te starten om Padbroek te vitaliseren. Het motief: laten we tijdig in actie komen en voorkomen dat de situatie in Padbroek zodanig verslechtert, dat alleen nog met grote inspanning herstel mogelijk is.

Gestart is met een leefbaarheidsenquete. Deze is door ongeveer 90 wijkbewoners ingevuld. Resultaat is de leefbaarheidagenda, met daarin per wijkdeel een top 10 van belangrijkste ‘problemen’. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘samenlevingsplan’.

Door de Adviesgroep Stedenbouwkundig Plan (ASP), bestaande uit wijkbewoners, zijn de vrije opmerkingen uit de leefbaarheidsenquete geanalyseerd op stedenbouwkundige / fysieke aspecten. Deze analyse heeft geresulteerd in het rapport ‘Kijk op de Wijk’.

“Kijk op de Wijk” is belangrijke input geweest voor het Beeldkwaliteitsplan. In dat plan worden voor verschillende fysieke aspecten van de wijk – zoals groen, recreatie, infrastructuur – suggesties gedaan voor vitalisering.

In het samenlevingsplan geven professionele organisaties hun visie op de wijk Padbroek en op mogelijkheden om te vitaliseren.

Betrokken wethouders

De volgende wethouders van de gemeente Cuijk zijn betrokken bij de vitalisering:

  • Wethouder Gerard Stoffels (vitalisering algemeen)
  • Wethouder Arthur Baudet (brede school)