Na een flyer  (gemaakt door RMB) te hebben verspreid in wijkdeel Havikshorst/Buizerdhorst waarin de bewoners opgeroepen werden deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag  d.d.  29 Maart, melden zich 5 kinderen en 9 volwassenen aan.

Deze hebben gezamenlijk de wijken Valkenhorst, Kievitenveld en De Messemaker volledig opgeschoond.

Op verzoek van deWingerd BSO onderwijs is de wijk Havikshorst/Buizerdhorst slechts gedeeltelijk door deze groep mensen gedaan. De rest is door de leerlingen van deze school  gedaan.

De aangemelde deelnemers kwamen uit de wijken Havikshorst, Buizerdhorst en Valkenhorst. Het project werd ondersteund door Niki Jansen van de gemeente Cuijk. De benodigde gereedschappen zijn door de gemeente ter beschikking gesteld (veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken).

De kinderen hebben een leuke attentie gekregen van de gemeente.

Het iniatief voor het geheel is uitgegaan van Tiest van de Pol

Op de foto Siebe Geijzers, Layla Radt, Nanne, Fieke en Teije Geijzers, welke geweldig hun best hebben gedaan.