ONDERZOEK STORTGAS VERTRAAGT BOUWPROCES IKC

Cuijk, 4 april 2014 – De gemeente Cuijk gaat op zoek naar eventuele alternatieve locaties voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De Zevensprong en peuterspeelzaal ’t Koekepeertje. Tijdelijke huisvesting voor een periode van één jaar is nodig vanwege de bouw van het IKC Padbroek (Integraal Kindcentrum) op het huidige terrein van de Zevensprong. Op de eerder aangewezen locatie – het grasveld naast het schoolgebouw (Hagelkruis/ Wolfskuil) – zou eind april een tijdelijk huisvesting worden geplaatst. Vanwege nader noodzakelijk gebleken milieuonderzoek loopt dit nu enige vertraging op.

Eisen
In 2012 heeft de gemeente het grasveld aangewezen als locatie voor de tijdelijke huisvesting van basisschool de Zevensprong en peuterspeelzaal ’t Koekepeertje. Op grond van eisen die provincie Noord-Brabant stelt moet nog een nader onderzoek plaatsvinden: het is niet zeker of de beoogde locatie – een voormalige stortplaats – nog stortgas afgeeft. Ook voor een tijdelijk gebouw moeten alle risico’s in beeld zijn. Met het onderzoeksresultaat in handen wordt dan beoordeeld of – en zo ‘ja’ welke – extra voorzieningen getroffen kunnen c.q. moeten worden. Deze eis van de provincie heeft de indiening van de vergunning vertraagd, met als gevolg het uitstel van de plaatsing van een tijdelijk gebouw. Het onderzoek vindt maandag 7 april plaats en de uitslag is binnen twee weken bekend. De gemeente en het schoolbestuur zullen zich dan beraden op het vervolg. Om geen extra vertraging op te lopen wordt in de tussentijd onderzoek gedaan naar eventuele alternatieve locaties.

IKC Padbroek
Het IKC wordt ontwikkeld in een samenwerkingsverband en zal opvang en onderwijs verzorgen voor de 0 tot 12 jarigen uit de wijk Padbroek. Deelnemers en initiatiefnemers zijn: onderwijsstichting Optimus (De Zevensprong), onderwijsstichting Invitare (De Harlekijn), kinderopvangorganisatie Spring (’t Koekepeertje) en de gemeente Cuijk. Meer informatie over het IKC Padbroek is te vinden op www.ikcpadbroekcuijk.nl.