Onderstaand de inhoud van de brief aan de bewoners van de Hazeleger in het kader van de geplande opruimactie op 5 april a.s.

 

Beste bewoners van de Hazeleger.

De aanpak van de Hazeleger is donderdag 6 maart gestart en in de afgelopen twee weken is volop opgeruimd om plaats te maken voor de nieuwe inrichting. Inmiddels heeft de eerste bewonersavond plaats gevonden om tot een definitieve inrichting van de woonstraten te komen en ook nu was er een goede opkomst. We kunnen zeggen dat het leeft bij u!

Wat gaan we doen?
We gaan met u een ochtend rond het huis opruimen.

Wanneer en hoe?
Op zaterdag 5 april staan er vijf containers in de Hazeleger zoals op onderstaand plaatje aangegeven. U kunt dan van 09.00 – 13.00 uur puin, groenafval en houtafval in deze containers kwijt. Zowel Donkergroen als de gemeente is aanwezig om het in goede banen te leiden.

Wat kan in de container?
Denk aan groen-, hout- en puinafval zoals: oude tegels en ander steenpuin, kapotte schuttingen, paaltjes, struiken en snoeiafval.

Wat wordt van u verwacht?
We verwachten een grote opkomst maar vooral een opgeruimd Hazeleger.

Heeft u vragen?
Heeft u vooraf vragen hierover? Mail met de projectleider van Donkergroen, Arie Bal (arie.bal@donkergroen.nl of 06-42707526) of met de gemeente, Jeroen van Hagen (jeroen.van.hagen@cgm.nl).

Kijk voor het laatste nieuws op: www.padbroek.nl

De brief kunt u ook terugvinden op de downloadpagina