In het voorjaar van 2013 is het project gestart om de Hazeleger grondig aan te pakken. Belangrijkste item’s waren; omvorming van groen, herstraten en aanleg van tegelpaden en verbetering van de speelplekken. Kortom een algehele opwaardering van de openbare ruimte. Na een voortvarende start in het voorjaar van 2013 is door bureau Donkergroen het maatregelenplan gemaakt dat tijdens de bewonersbijeenkomst van augustus in het gemeentehuis is gepresenteerd. Het werd grotendeels positief ontvangen. De intentie was dan ook om in het najaar van 2013 met de werkzaamheden te starten. Dat is niet gelukt in het gewenste tempo door meer hobbels dan verwacht. Maar, inmiddels is de vereiste goedkeuring voor de start van de uitvoering door het gemeentebestuur gegeven, we mogen beginnen.

Bewoners van de Hazeleger zijn inmiddels uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 maart die als kick-off dient voor de echte uitvoering. Daar komt duidelijkheid over wat er gaat gebeuren, ook wanneer inzet van de bewoners verwacht wordt om mede invulling te geven aan de detailuitwerkingen. De avonden die hiervoor gepland staan zijn 18 en 25 maart. De bewoners krijgen op 10 maart in de Zevensprong de definitieve indeling en informatie te horen.

Omdat we geen tijd meer willen verliezen gaan we vooruitlopend op de bewonersbijeenkomst alvast van start. Zo wordt in de carnavalsweek begonnen met snoei- en opruimwerkzaamheden in groenstroken zoals de Wildsingel en het Hagelkruis. Uiteraard gebeurd dit met de nodige nauwkeurigheid en waar nodig in overleg meet bewoners.

We gaan er vanuit dat we voorspoedig vooruit kunnen en dat we straks met de bewoners kunnen zeggen dat het resultaat het wachten waard was. De gemeente maar vooral de medewerkers van Donkergroen zijn de komende tijd in de Hazeleger te zien. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente, met Jeroen van Hagen op 396679 of Gert Zegers op 336962.

Tijdens de uitvoering is de heer Arie Bal van Donkergroen in de wijk te vinden. De heer John de Valk is namens de gemeente toezichthouder, ook hij is bereikbaar 06-5333 6868

Wij hopen op uw begrip voor enig ongemak bij de uitvoering en rekenen op medewerking wanneer dat gevraagd wordt.

Gemeente Cuijk

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Hagen
Medewerker Infrastructuur, Beheer en Onderhoud
Afdeling Openbare Werken

De volledige tekst van de uitnodiging vindt u hieronder: