Op 8 december is door de gemeente een brief ontvangen van een aantal bewoners van het Hermelijnkwartier.  In deze brief hebben zij hun bezorgdheid geuit over het verdwijnen van het groen. Ook is gevraagd om een gesprek met de wethouder.

Op 9 december heeft een overleg op locatie plaatsgevonden met omwonenden, de ontwikkelaar en de wethouders Jilisen en Solez. Aansluitend is er op 18 december een digitaal overleg gehouden. Tijdens dit overleg is er overeenstemming bereikt over de gewijzigde situering van de waterberging en de aanpassing van het groen. Ook is afgesproken dat er een gesprek zal worden gepland over ‘het groen in de wijk Padbroek’.

De definitieve tekening voor de aanleg en situering van de waterbergingen vindt u bij dit artikel. De ontwikkelaar heeft bericht eind deze week dan wel begin volgende week de betreffende bomen te rooien.