Na lange voorbereiding en inspraak zal er deze week een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden voor sloop en nieuwbouw op de locatie van de Harlekijn in Padbroek. Opeenvolgend gaat het om de volgende werkzaamheden. Deze week zal de gemeente de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen gaan verlenen. Er dient voor één boom aan het Hagelkruis een kapvergunning te worden verleend, ook deze vergunning verwacht de gemeente deze week te kunnen verlenen.

Globaal stappenplan/werkvolgorde:

  1. Deze week zullen de bomen worden gekapt t.p.v. de toekomstige weg en de bouwlocatie van de woningen.
  2. Vanaf het Hagelkruis zal een bouwweg worden aangelegd naar de school t.b.v. de sloop en de bouw.
  3. Sloop van de school.
  4. Onderzoek naar niet gesprongen explosieven in de bodem.
  5. Uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek t.b.v. de fundering.
  6. Aanpassen van de constructiegegevens aan het funderingsadvies.
  7. Start van de bouwwerkzaamheden.

De woningen zullen in prefab beton casco’s worden gebouwd. Dit betekent een kortere bouwtijd dan traditioneel bouwen en dus ook een kortere doorlooptijd tot afronding van het plan. Enige hinder tijdens de bouw zal onvermijdelijk zijn, maar wordt hierdoor beperkt.

De woningen zullen worden aangeboden in het middeldure huursegment: een segment waar steeds grotere vraag naar komt en wat maar een beperkt aanbod heeft. Voor het project had dit als voordeel dat het gebruikelijke voorbehoud van 70% voorverkoop kon vervallen en direct met de bouw gestart kan worden.

Voor vragen kunt u contact op nemen met Tonnie Janssen van de Gemeente Cuijk (Ton.Janssen@cgm.nl).