Op vrijdag 6 december 2019 is door Oosterhout Ontwikkeling B.V. de aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning voor de bouw van 14 woningen. De aanvraag wordt nu in procedure genomen. De wettelijke behandeltermijn is 8 weken.

Zodra meer bekend is over het tijdstip van verlening, de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en de sloop van de voormalige basisschool, wordt u via deze website en onze facebookpagina nader geïnformeerd.