“Tussen Luther en Latijn”

Wanneer: zondag 1 september 2019, aanvang 15.00 uur
Waar: in de kerk van het kruisherenklooster in Sint Agatha

Vrij toegang, bijdrage welkom
Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha

Duitsland zoals wij dat nu kennen bestond in de zestiende eeuw niet.
Het gebied was een losse verzameling graafschappen, hertogdommen, stadstaten, vorstendommen en andere min of meer zelfstandige eenheden, met als enige bindende factor dat er overal Duits werd gesproken – in talloze, vaak onderling onverstaanbare dialecten. Samen stonden ze bekend als de Duitse landen. Na de reformatie door Luther gold als standaard: ‘cuius regio eius et religio’, hetgeen betekende dat de heersende vorst of edelman bepaalde welke godsdienst zijn onder-danen dienden te belijden. In de praktijk kwam dat neer op katholiek of protestants (Lutheraans, meestal). Componisten van religieuze muziek moesten dan ook beide ‘stijlen’ beheersen. Maar in feite was er sprake van maar één stijl, de polyfone. Het verschil zat ’m in de gebezigde taal: Duits voor de Lutheranen en Latijn voor de katholieken. Bovendien gebruikten ‘Lutheraanse’ componisten (die in hun vrije tijd vaak bijbeunden voor een katholieke adellijke buurman) vaak oude, katholieke melodieën: die kenden de meeste Lutheranen nog van vroeger, van vóór de Reformatie.
Vocaal ensemble Cantodoro laat U een aantal van deze Lutheraanse en katholieke kerkelijke gezangen horen, gelardeerd met liedjes die iedereen toen, ongeacht zijn of haar gezindheid, amusant vond, met in onze ogen vaak sterk politiek-incorrecte teksten. De diverse onderdelen worden tijdens het concert toegelicht. Op het programma staat werk van Von Bruck, Calvisius, de Cleve, Dietrich, Gallus, Hassler, di Lasso, Resinarius, Senfl, Vulpius en Widmann.
Cantodoro wenst u Viel Devotion und Frommigkeit, en vooral:
Viel Vergnügen !

Jan Groos

 

In Cantodoro zingen
Sopraan: Marian Groos en Agnes vd Linden, Alt: Frea vd Lavoir en Dora Sauer, Tenor: Erik Dyckhoff en Hans Fritschy, Bas: Henny Fransen en Ton Groos, onder leiding van Jan Groos.

Marga Arendsen bespeelt het orgel.