Op 4 februari houden wij, Initiatiefgroep ‘wonen voor gevorderden regio Cuijk/Nijmegen’, een informatieavond. Als initiatiefgroep willen wij een woonproject met koopwoningen voor ‘jonge’ vitale ouderen ontwikkelen om zolang als dat mogelijk is zelfstandig te wonen, maar toch ook samen, in goed nabuurschap. De meeste leden van onze initiatiefgroep zijn 50+.

Onze droom is om met een groep van ongeveer 10-20 huishoudens, een gezamenlijk wonen-project te realiseren. Wij willen een woongemeenschap vormen en elkaar kennen, elkaar ontmoeten en als goede buren naar elkaar omzien.  Maar we willen ook van betekenis zijn voor de omliggende buurt.

Wij vinden het belangrijk om duurzaam en energieneutraal in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) te bouwen.
Wij zoeken een pand of bouwlocatie dichtbij ‘het leven en de levendigheid’ van het centrum: vlakbij voorzieningen als winkels, theater en horeca en op loopafstand van bushalte en station.

De informatieavond op maandag 4 februari in het Doehuis in Cuijk (20.00-22.00 uur) is bedoeld om geïnteresseerden te informeren en zo mogelijk nieuwe deelnemers aan ons initiatief te binden.

Op deze avond zullen wij onze woonwensen en woonvisie toelichten. Bewoners van een bestaand soortgelijk woonproject groep zullen vertellen over hun (gemeenschappelijk)woonervaringen. Ook zal Stichting KilimanjaroWonen uitgebreid toelichting geven over hoe een dergelijk project kan gaan en wat hun ervaringen zijn, op grond van het intussen flink aantal projecten dat zij, net als het onze, begeleiden of begeleid hebben.

Natuurlijk zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en in gesprek te gaan met de leden van de initiatiefgroep.

Kortom, we beloven een bijzondere boeiende avond, zeker voor mensen die willen nadenken over hoe samen met medebewoners de regie over toekomstig wonen in eigen hand te houden.

Bij deze alvast van harte welkom op 4 februari in het Doehuis, Patrijzenveld 117 in Cuijk.

Nieuwsgierig?

Een leuk filmpje over soortgelijke projecten vindt u op YouTube: https://youtu.be/sHjqsNJIeyA