Op deze zondag wordt de tentoonstelling De Witte Karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika, afgesloten met een lezing door pater Jozef de Bekker, Provinciaal Gedelegeerde van de Missionarissen van Afrika. De titel van de lezing is: “Missie anno 2018 …….. en verder!”

Het vieren van 150 jaar bestaan nodigt niet alleen uit om terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken. Missie gisteren, missie vandaag, missie morgen, dat hoort bij elkaar. De Missionarissen van Afrika (Witte Paters en Witte Zusters) gaan verder met hun missie op een manier aangepast aan onze tijd, aangepast aan de samenleving van vandaag. Ze blijven geïnspireerd door de idealen van hun stichter Kardinaal Lavigerie. Ze blijven trouw aan deze idealen door er vernieuwend mee om te gaan en ze op een eigentijdse manier vorm te geven.

De tentoonstelling blijft nog tot en met 28 oktober 2018 toegankelijk op de gebruikelijke openingstijden. Daarna alleen op (groeps)afspraak tot het einde van het jaar.

In het bezoekerscentrum van Klooster Sint Agatha is op 21 oktober een kraampje ingericht voor Rising Stars en voor de artikelen van de Dames van de Zijden Draad.

Datum en tijd: zondag 21 oktober 2018, aanvang 14.30 uur.

Plaats: de huiskamer van Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24. 5435 XD Sint Agatha

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.