Tijdens de bewonersavonden ‘Revitalisatie groen in Padbroek’ is afgelopen voorjaar aangegeven dat het Definitieve ontwerp (DO) door de aanwonenden is in te zien tijdens een inloopavond en op de website van Padbroek.

De Inloopavond is op donderdag 27 september van 17:00 tot 20.00uur in het Doehuis.

Op deze site kunt u de tekeningen nu al inzien.

Kom gerust naar de inloopavond als de tekening op de site niet duidelijk genoeg voor u is.
Voor de goede orde:
Het gebied wat dit jaar wordt voorbereid betreft:

Het gebied van de Van Sassewal tot en met De Messemaker. (o.a. Buizerdhorst, Sperwerhorst, Everdrift, De Messemaker, Kievitenveld, Valkenhorst, Hagelkruis, Havikshorst en de Van Sassewal)