Woensdag 18 april, 18.00 – 20.00 uur. Doehuis

Op woensdag 18 april aanstaande wordt van 18.00 – 20.00 uur een inloopavond georganiseerd in het Doehuis, Patrijzenveld 117 te Cuijk. Tijdens deze inloopavond wordt het gewijzigde plan toegelicht dat is ontworpen voor de locatie van de voormalige basisschool Harlekijn. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze inloopavond.

Nieuwe bestemming
Basisschool Harlekijn is verhuisd naar het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Jan van Cuijkstraat. Het vrijgekomen gebouw van de Harlekijn wordt nu nog tijdelijk bewoond (anti-kraak) maar zal te zijner tijd worden afgebroken. Het vrijkomende terrein krijgt dan een nieuwe bestemming. De gemeente Cuijk, Bulkens Architecten, Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. en de Wijkraad Padbroek hebben een plan ontwikkeld voor de bouw van veertien koopwoningen. Ook de omgeving zal opnieuw worden ingericht.

Inloopavond
Eerder al, in mei vorig jaar, is een soortgelijke informatieavond georganiseerd, toen nog in het gebouw van de Harlekijn zelf. Tijdens die inloopavond zijn door omwonenden diverse opmerkingen, ideeën en tips ingebracht over de herinrichting van de omgeving. De reacties betroffen onder andere de aan- en afvoer van verkeer, het aantal parkeerplaatsen en het behoud van groen. Waar mogelijk zijn de opmerkingen verwerkt in het plan. Tijdens de tweede inloopavond, 18 april aanstaande, kunt u dit inzien. De tweede inloopavond wordt gehouden in het Doehuis omdat het voormalige schoolgebouw – zoals gezegd – nu nog tijdelijk bewoond is. Vanuit de gemeente, Bulkens Architecten, Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. en de Wijkraad zijn mensen aanwezig om het plan toe te lichten en om eventuele vragen te beantwoorden.

Informatie
De tekeningen die tijdens de inloopavond worden getoond, zullen daarna via de gemeentelijke website www.cuijk.nl  beschikbaar worden gesteld.