Tijdens de bewonersavonden ‘Revitalisatie groen in Padbroek Noord’ is afgelopen voorjaar aangegeven dat het Definitieve ontwerp (DO) door de aanwonenden is in te zien tijdens een inloopavond en op de website van Padbroek.

De Inloopavond is op donderdag 14 december van 18.30 tot 20.30uur in het Doehuis.

Op deze site kunt u de tekeningen nu al inzien.

Kom gerust naar de inloopavond als de tekening op de site niet duidelijk genoeg voor u is.
Voor de goede orde:
2 is Korhoenderveld. 3 is Patrijzenveld/Fazantenveld, en 4 is Berenkuil, Wolfskuil, Dassenburcht en Houtsnipwal.