Op dinsdag 23 mei is er voor de omwonenden van basisschool de Harlekijn een inloopavond geweest. Op deze inloopavond hebben veel mensen kritische en nuttige opmerkingen gemaakt over de plannen wat er komt daar waar nu de Harlekijn staat. Om die rede moeten een aantal dingen beter worden bekeken en aangepast. Dat betekent ook toetsen aan regels. Dat kost de nodige tijd zodat het even duurt voor er een nieuw plan op tafel ligt. Voor de zomervakantie lukt dat niet meer. Dat betekent dat we in september de gewijzigde plannen aan de bewoners zullen presenteren.

Bewoners, hartelijk dank voor alle opmerkingen die we hebben gekregen zodat we een heel goed plan krijgen.