Afgelopen vrijdag 2 juni werd in besloten kring een eerbetoon gebracht aan onze vorig jaar overleden oud-voorzitter Herman Dobek. Herman was (mede-)initiatiefnemer van het Beweegpark, en dat was reden om hem juist op die plek te gedenken. Onder het toeziend oog van zijn partner, familieleden en leden van de wijkraad monteerde wethouder Stoffels een gedenkplaatje op een bankje op het terrein. Een bankje vanwaar het hele terrein kan worden overzien, zoals Herman zijn eigen wijk altijd overzag.

Wethouder Gerard Stoffels en ex-secretaris Sjef Rensman hielden een korte toespraak waarin de verdiensten van Herman voor de wijk nog eens belicht werden.