Tijdens de bewonersavonden ‘Revitalisatie groen in Padbroek Noord’ is door medewerkers van de gemeente aangegeven dat het Definitief Ontwerp (DO) eind mei gereed zou zijn. Dit lukt jammer genoeg niet. Het DO is iets later gereed omdat men een aantal punten goed wilden afstemmen en bespreken met andere gemeentelijke afdelingen.

De gemeente geeft aan dat men het jammer vindt dat het iets later is, maar gelukkig leidt het wel tot een beter afgestemd integraal plan.

Naar verwachting is de inloopavond eind juni. Een uitnodiging daarvoor volgt nog.

De planning van het daadwerkelijk aanpassen van de groenvoorzieningen in de wijk blijft ongewijzigd staan op komend najaar/winter.