Nieuwbouw op locatie basisschool Harlekijn

Op dinsdag 23 mei a.s. van 19:00 uur tot 21:00 uur wordt in basisschool Harlekijn een inloopavond georganiseerd. Daar worden de nieuwbouwplannen getoond voor deze locatie. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Basisschool Harlekijn verhuist naar verwachting begin 2018 naar het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Dassenburcht. Als het IKC klaar is, wordt de basisschool afgebroken. Het vrijkomende terrein krijgt een nieuwe bestemming. De gemeente Cuijk, Bulkens Architecten, Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V. en de Wijkraad Padbroek zijn bezig met een plan dat veertien koopwoningen omvat. Daarbij is rekening gehouden met alle informatie die eerder in de buurt verzameld is.

Tijdens de inloopavond kunt u het voorlopige plan bekijken. U krijgt ook de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Er zullen formulieren klaarliggen waarop u uw vragen, wensen en opmerkingen kunt schrijven. Met deze reacties gaan we aan de slag om het ontwerp waar mogelijk te verbeteren. Iedereen krijgt terug over wat er gedaan is met de opmerkingen. U weet dan waarom iets wel of niet in het plan is gewijzigd.

De tekeningen die tijdens de inloopavond worden getoond, zullen daarna via de gemeentelijke website www.cuijk.nl beschikbaar worden gesteld. We hopen dat veel van de omwonenden en andere belangstellenden van de inloopavond gebruik zullen maken. Zo weten wij welke verbeteringen voor u wenselijk zijn.

De inloopavond wordt georganiseerd in samenspraak tussen Bulkens Architecten, Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V., de Wijkraad Padbroek en de gemeente Cuijk. Vanuit deze organisaties zijn vertegenwoordigers aanwezig. Als er iets niet duidelijk is, kunt u hen om uitleg vragen. We nodigen u nogmaals van harte uit om uw mening kenbaar te maken.