Een bericht in het Cuijks weekblad over de nieuwe wal bij de Hazeleger heeft tot verwarring geleid.

Onderstaand het bericht van wethouder Gerard Stoffels hierover.

Geachte heer / mevrouw

In het Cuijks Weekblad van 21 maart jl. staat te lezen dat het onderhoudspad dat achter de woningen tussen de Hazeleger en de Heerstraat ligt, openbaar wordt, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk. Dit is onjuist. Hoe zit het dan wel?

Zoals u weet voert de gemeente Cuijk onderhoudswerkzaamheden uit aan het groen in uw wijk. Daarbij is met u afgesproken dat er een onderhoudspad op de wal wordt aangelegd om ook in de toekomst dit gebied gemakkelijker bereikbaar te houden voor gemeentelijke diensten. Dit pad is dus uitsluitend bestemd voor onderhoudswerk. Er is een bestaande toegang tussen de woningblokken met huisnummer 215 en 216 i.v.m. het bergbezinkbassin dat daar achter de woningen in de wal ligt. Dit is en blijft de enige toegang. Deze toegang wordt bovendien afgesloten met een poort. Het pad op de wal krijgt naar beide kanten een uitloper die echter verder nergens op aansluit, dus doodlopend.

Iedere maand houdt het college van burgemeester en wethouders een zogenaamd persgesprek. Met journalisten van lokale en regionale media passeren dan allerlei onderwerpen de revue. Ook het groenonderhoud in de wijk Padbroek is onderwerp van gesprek geweest. Door een intern misverstand heb ik daarbij gezegd dat het pad op de wal openbaar toegankelijk wordt. Dat is dus niet correct, wij houden ons aan de met u gemaakte afspraak; het pad wordt alleen gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden.

Ik bied u mijn excuses aan voor deze fout en het daardoor bij u ontstane misverstand. Naar ik aanneem is dit misverstand hiermee uit de wereld. Mocht u toch nog vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust even contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Gerard Stoffels