In de wijk Padbroek in Cuijk vond in 2015 een afvalproef plaats. Eén van de aanpassingen was dat het restafval in de blauwe tariefzak nog maar 1 x per 4 weken wordt opgehaald. Nu blijkt intussen dat te veel inwoners de blauwe tariefzak op de verkeerde inzameldag aan de straat zetten. Om overlast door ongedierte en zwerfafval te voorkomen heeft Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel deze zakken tot nu toe meegenomen. Vanaf 1 juli stopt dit inzamelen van verkeerd aangeboden blauwe tariefzakken.

Hoe, wat & wanneer
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel organiseert een actie om inwoners van Padbroek te stimuleren om hun blauwe tariefzak  (en ook hun plastic, blik en drankkartons en Gft-afval) op de juiste datum aan de straat te zetten.

  • Inwoners krijgen maandag 4 juli een kaart in hun brievenbus. De kaart is een oproep om alert te zijn om de blauwe tariefzak op de juiste dag aan de straat zetten. Deze kaart bevat een lijstje met data waarop restafval (in de blauwe tariefzakken) wordt ingezameld.
  • Wanneer de blauwe tariefzakken op de verkeerde dag aan de straat gezet worden, haalt de afvalinzamelaar deze niet meer op. De verkeerd aangeboden blauwe tariefzakken worden bestickerd. De tekst op de sticker vraagt de inwoner om de zak weer mee naar huis te nemen en op de juiste dag aan te bieden.

Goed om te weten
Zo’n 90% van de inwoners van de wijk Padbroek plaatst de blauwe tariefzak al op de juiste dag aan de straat! Wanneer de overige 10% van de inwoners dat ook doet, dragen ook zij bij aan een schone wijk.

Voor meer informatie over afvalinzameling

Bekijk de website:            www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp:   www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail:              info@afvalaanbieden.nl
Volg op Twitter:                www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn:          (0485) 338 352