In onze wijk ligt een voormalige vuilstort. Deze stort ligt op de plek waar het toekomstige beweegpark is gepland en ook gedeeltelijk onder het toekomstige schoolplein van het IKC Padbroek. Voordat werkzaamheden kunnen plaatsvinden op of aan een voormalige vuilstort moet toestemming gegeven worden door de provincie. De gemeente heeft een hergebruiksplan gemaakt, waarin beschreven wordt hoe de toekomstige inrichting eruit moet komen zien. Centraal hierin staat de veiligheid voor de mensen en kinderen die gebruik gaan maken van het park en het plein. Het feit dat er een vuilstort aanwezig is mag geen risico’s voor de gezondheid opleveren. Dit hergebruiksplan is door de gemeente ingediend bij de provincie en is nu door de provincie ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Op de website van de gemeente www.cuijk.nl is meer informatie over de procedure te vinden en zijn ook alle stukken digitaal in te zien.