Oplossing puzzel Kijk op Padbroek nr. 1

/, Padbroek, Wijkkrant/Oplossing puzzel Kijk op Padbroek nr. 1

Oplossing puzzel Kijk op Padbroek nr. 1

De puzzel uit de laatste Kijk op Padbroek was niet mis……

Hieronder de oplossing.

  1. jaargetijde – dichterlijke schildering
  2. plaats voor wintervermaak – seizoen
  3. jaarlijks feest-attractie op dit feest – attractie
  4. vrucht – vruchten
  5. griezel – satan
  6. natte ruimte – vloerbedekking in natte ruimte-
  7. aantal drukken – worden uitgegeven
  8. met kleine slokjes drinken – borrel voor scheepsvolk
  9. voorste – voor de ander
  10. onbegrensde uitgebreidheid – heelal

Oplossing: Wijkbewoner in Padbroek

w i n t e r i d y l l e
ij s b a a n n a j a a r
k e r m i s p i r a a t
b a n a a n a p p e l s
e n g e r d d u i v e l
w a s h o k b a d m a t
o p l a g e r o m a n s
n i p p e n o o r l a m
e e r s t e e e r d e r
r u i m t e k o s m o s

 

 

2015-02-09T19:48:54+00:00Tags: , , , , |