Het project begint steeds meer vrucht af te werpen.
Onlangs is het hele team van Buurt Bestuurt een wandeling gaan maken door de wijk. Het was een lesje in “anders kijken”. Wat is er goed, en wat kan er beter? Zo hingen er in diverse carports ladders. Handig voor de eigenaren, maar ook voor degenen die snode plannen hebben…

Ook is gekeken naar de verlichting in relatie tot de veiligheid. Het veiligheidsgevoel kan per dag, maar ook per seizoen, verschillen. Daarom is besloten om regelmatig een dergelijke wandeling te maken, en eventuele knelpunten/problemen te signaleren.

Een aantal aspirant agenten heeft onlangs een snelheidscontrole in de wijk gehouden. De hoogst gemeten snelheid was 91 km.

Het parkeren gaat op sommige plekken nog niet geheel naar wens. Daar is een actie op gezet. De betrokkenen (waarvan één bedrijfsmatig) hebben een maand de tijd om een oplossing te zoeken.

Het wijkteam gaat aan de slag met de (hang)jeugd.

De jaarwisseling is dit jaar zeer rustig verlopen in onze wijk. Rustiger dan in andere jaren. Geen ongelukken, en minder vernielingen.

De komende tijd zal de aandacht gericht worden op de hierboven genoemde onderwerpen:

  1. snelheid
  2. parkeren
  3. hangjeugd

Het projectteam is overigens op zoek naar iemand die als vaste  notulist van de projectgroep kan optreden.
Wilt u uw steentje bijdragen aan een veilig Padbroek, en vindt u het leuk om verslagjes te schrijven, stuur dan een mailtje naar: buurtbestuurt@padbroek.nl