Door: Antwan en Friedarica Melsen

Vorig jaar is de ontwikkeling van informele speelruimtes op de restgroenstroken in het Hazeleger in gang gezet. Onlangs is voor de eerste zijstraat een concept schetsplan opgesteld. Deze is voor opmerkingen toegezonden aan de bewoners van de eerste zijstraat, die aangegeven hebben mee te willen denken in de realisatie van dit plan.
Het streven is om spoedig tot een definitief plan te komen wat binnen het budget past zodat begin 2015 met de realisatie gestart kan worden.

Indien u ook graag het schetsplan wilt inzien of overige vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de contactpersoon speeltoestellen van de  wijkraad.

Zie de bijlage voor het concept schetsplan.

Wilt u (ook) meepraten/meedenken over dit plan, reageer dan vóór 13 januari met een mail of geschreven briefje naar:
Familie Melsen, Hazeleger 32