Op de foto links Fred Schaap, rechts Alex Gijsbers

Onderstaand weer de bevindingen van onze wijkagent, Alex Gijsbers, en zijn collega Ruud Traas over de periode 17 september tot en met 9 oktober.

Alex Gijsbers 17/9/14

=====================

In de ochtend aanwezig geweest op de rotonde bij De Zevensprong. Dit i.v.m de aanhoudende onveilige verkeerssituatie daar. Samen met de verkeersbrigadiers opgetrokken, en een aantal bestuurders aangesproken op hun gedrag. Dat gedaan omdat sommige bestuurders het nodig vonden commentaar te leveren of zelfs het stopteken te negeren. Daarna zwerfvuil getraceerd en deze verzameld. Fred zal in een later tijdstip dit op laten halen en onderzoeken. In de middag met diverse jeugdigen gesproken om diverse hangplekken. Gesproken over hun vrijetijdsbesteding en rotzooi die men op de plekken maakt. Met hen gesproken over een vast “hangplek” in de wijk. Daar had men wel oren naar. Dit omdat men nu vaak van het kastje naar de muur gestuurd wordt. In de middag ons ook beziggehouden met wederom de snelheid, en even met de laser gestaan op de Kruishout. 4 personen kregen een waarschuwing. Wel veel lof gekregen op onze actie daar.

Ruud Traas 24/9/14
==================
Toezicht gehouden rondom scholen m.b.t. snelheid. Verder naarstig op zoek geweest naar illegaal dumpen van afval. Niets aangetroffen.
Verder op diverse locaties caravans en kampeerauto’s aangetroffen.
De bewoners gaan van Fred een brief krijgen met het verzoek deze te stallen. Verder ben ik samen met Fred nog in het Doehuis geweest i.v.m. aanwezigheid wijkagent.

Alex Gijsbers 01/10/14
======================
Afgelopen donderdag is er een bord verwijderd op de rotonde van de Hapsebaan met de Jan van Cuijkstraat. Dit naar aanleiding van meerdere ongevallen. Ook weer deze ochtend aanwezig geweest op deze rotonde i.v.m. het verkeersaanbod daar. Uiteraard rijdt dan deze ochtend alles netjes…
Afgelopen week een aantal kentekens genoteerd van campers die her en der door de wijk heen stonden geparkeerd. Vanmorgen weer gekeken of deze er nog steeds stonden, en als dat het geval was de eigenaren aangesproken. Sommige waren weg, en van sommige die er nog stonden was de eigenaar niet thuis. Wordt vervolgd. Binnen ‘Buurt Bestuurt’ overleg gevoerd met het Sociaal Wijkteam over het samen optrekken met de jeugd voor een Jeugd Ophoud Plek (JOP).

Alex Gijsbers 09/10/14
======================
Met een lasergun in de wijk geweest, en in en om de Harlekijn ouders aangesproken op parkeergedrag en snelheid. Afspraken gemaakt met deze school voor een verlichtingscontrole. Deze gaat plaatsvinden op 5 november. En in het kader van de samenwerking ga ik ook op 13 november naar die school  om iets te vertellen over vandalisme en groepsdruk. De aanpak van kampeervoertuigen werkt. Er staat nog een enkeling in de wijk, en deze zijn door ons nog niet aangeschreven. Ook met het afval en zwerfvuil gaat het de goede kant op. Huisvuil wordt steeds beter aangeboden en zwerfvuil is nagenoeg weg uit de wijk. Een extra avond in de wijk geweest samen met de jeugdagent. Plekken bezocht waar de jeugd zich ophoudt. Opvallend is dat wij weinig lokale jeugd troffen. Echter wel jeugd uit de Heeswijk en het centrum.