Kortgeleden hebben wij op de site vermeld dat er een stemming zou worden gehouden over de aanschaf van de speeltoestellen voor de speelveldjes in de Hazeleger. Deze stemming is onlangs geweest.

De resultaten van de stemming zijn als volgt.

Van de 214 woningen in het Hazeleger hebben 33 adressen zich gemeld om te stemmen, oftewel 15%.
In het Hazeleger zijn 82 adressen met kinderen van 0 tot 18 jaar, hiervan hebben 22 adressen zich gemeld om te stemmen, oftewel 27%.

In totaal zijn van 33 adressen 70 stemmen van ouders en kinderen verzameld.

Leverancier Percentage van adressen Percentage van stemmen
Boer 52% 59%
Yalp 45% 40%
Kompan 3% 1%

De leveranciers zijn op de hoogte gebracht van de uitslag. De firma Boer geeft aan de toestellen in week 37/38 te kunnen plaatsen.

Downloaden (PDF, 3.1MB)